VODOSPREME

  

Vodospreme su građevine koje služe za spremanje i pričuvu vode. Najčešće se grade od betona, kamena, čelika. One mogu biti podzemne odnosno nadzemne. Često se susrećemo s pojavom curenja vode iz samih vodosprema, odnosno prekomjernog ulaska oborinskih voda u vodospreme. Kako bismo izbjegli ovakve neželjene posljedice nužno je izvesti kvalitetnu hidroizolaciju.