RAVNI KROVOVI

  

Ravni krovovi kao sastavni dijelovi građevinskih objekata direktno su izloženi različitim vremenskim utjecajima kao što su vjetar, oborine, temperaturne razlike u UV zračenje. Kako bismo ih kvalitetno zaštitili i taj način stvorili ugodno ozračje u samom objektu, slojevi krovova moraju biti izvedeni tako da spriječe prolazak štetnih djelovanja u sam objekt. Izborom kvalitetne hidroizolacije te stručnom izvedbom produžujemo vijek trajanja objekta.

ZELENI KROVOVI

  

Jedna od alternativa pokrova u graditeljstvu su svakako i zeleni krovovi. Oni nam nude brojne ekološke i ekonomske prednosti kao što su zaštita od buke, kontrola oborina, skupljanje prašine i otrovnih čestica, ušteda troškova energije i održavanja. Zelene krovove dijelimo u dvije skupine:
INTENZIVNI ZELENI KROV – ima nešto dublji sloj zemlje, kao i širi izbor biljnih vrsta koje se mogu posaditi.
EKSTENZIVNI ZELENI KROV – ima plići sloj zemlje, a time i manji izbor biljnih vrsta.

BALKONI TERASE

  

Zbog izravnog utjecaja vremenskih neprilika (kiša, snijega, poledica, mraz) hidroizolacija balkona i trasa je jako bitna. Budući da se radi o izrazito osjetljivim dijelovima građevine treba strogo voditi računa pri odabiru vrste hidroizolacije kao i načinu izvedbe same hidroizolacije. Materijali za hidroizolaciju balkona i terasa moraju biti otporni na sve vremenske uvijete, vodonepropusni te imati statičku stabilnost.

KUPAONICE

  

Hidroizolacije kupaonica je veoma važan segment kod izvođenja novih, odnosno sanacije postojećih objekata. U kupaonicama je svakodnevno prisutna voda koja može izazvati niz neželjenih posljedica. Stoga kvalitetnim izborom hidroizolacije, kao i njenom izvedbom, sprječavamo prolazak vode i vlage u konstrukciju kao i u ostale dijelove objekta.

GARAŽE

  

Garaže kao i ostale građevinske objekte koji imaju ravni krov moramo zaštiti od različitih vremenskih neprilika. Izrada hidroizolacije na garažama je nužna. Na taj način štitimo garaže od propadanja te produžujemo vijeka trajanja samih garaža.

TEMELJI

  

Hidroizolacijom temelja štitimo objekte od prodora vode i vlage. Kako bi smo spriječili prodiranje vode i vlage u same objekte, trebamo obratiti veliku pozornost kod odabira vrste hidroizolacije kao i kod njene ugradnje.  Stoga je za postizanje suhih prostora neophodna izvedba horizontalne i vertikalne hidroizolacije.

PODRUMI

  

Podrumi, kao najniži dijelovi građevinskih objekata, su izloženi jakim utjecajima kako oborinskih tako i podzemnih voda. Kako bi smo podrume održali suhima, potrebno je kod same izgradnje objekta pristupiti profesionalnoj ugradnji hidroizolacije. Ona se postavlja po horizontalnom, odnosno vertikalnom dijelu objekta. Jako je važno voditi računa o vrsti i kvaliteti same hidroizolacije.

BAZENI

  

Bazeni su u stvarnosti spremnici vode. Bezobzira na njihovu namjeru treba ih kvalitetno izolirati po horizontalnom, odnosno vertikalnom dijelu. Svrha hidroizolacije bazena jest zapravo sprječavanje gubitka vode iz samih bazena. Danas na tržištu postoje brojni materijali za izolaciju bazena kao što su bazenske folije, polimer-cementni premazi…

VODOSPREME

  

Vodospreme su građevine koje služe za spremanje i pričuvu vode. Najčešće se grade od betona, kamena, čelika. One mogu biti podzemne odnosno nadzemne. Često se susrećemo s pojavom curenja vode iz samih vodosprema, odnosno prekomjernog ulaska oborinskih voda u vodospreme. Kako bismo izbjegli ovakve neželjene posljedice nužno je izvesti kvalitetnu hidroizolaciju.

KAPILARNA VLAGA

  

Pojava kapilarne vlage karakteristična je za starije objekte građene u vrijeme kada graditelji nisu znali nisu znali za vodonepropusne materijale. Međutim, vlaga se može pojaviti i u novijim objektima u kojima je kod gradnje izvedena hidroizolacija. Građevinski materijali poput cigle, kamena, morta i betona su porozni i kroz njihove pore vlaga prodire od tla prema površini. Najbolji način sprječavanja prodiranja vlage jest postupak injektiranja.