KAPILARNA VLAGA

  

Pojava kapilarne vlage karakteristična je za starije objekte građene u vrijeme kada graditelji nisu znali nisu znali za vodonepropusne materijale. Međutim, vlaga se može pojaviti i u novijim objektima u kojima je kod gradnje izvedena hidroizolacija. Građevinski materijali poput cigle, kamena, morta i betona su porozni i kroz njihove pore vlaga prodire od tla prema površini. Najbolji način sprječavanja prodiranja vlage jest postupak injektiranja.