Naše usluge

HIDROIZOLACIJA

Naše hidroizolacijske usluge

Ravni krovovi kao sastavni dijelovi građevinskih objekata direktno su izloženi različitim vremenskim utjecajima...

Jedna od alternativa pokrova u graditeljstvu su svakako i zeleni krovovi. Oni nam nude brojne ekološke i...

Zbog izravnog utjecaja vremenskih neprilika (kiša, snijega, poledica, mraz) hidroizolacija balkona i trasa je jako bitna...

Hidroizolacije kupaonica je veoma važan segment kod izvođenja novih, odnosno sanacije postojećih objekata...

Garaže kao i ostale građevinske objekte koji imaju ravni krov moramo zaštiti od različitih vremenskih neprilika...

Hidroizolacijom temelja štitimo objekte od prodora vode i vlage. Kako bi smo spriječili prodiranje vode i...

Podrumi, kao najniži dijelovi građevinskih objekata, su izloženi jakim utjecajima kako oborinskih tako i...

Bazeni su u stvarnosti spremnici vode. Bezobzira na njihovu namjeru treba ih kvalitetno izolirati po...

Vodospreme su građevine koje služe za spremanje i pričuvu vode. Najčešće se grade od betona, kamena...

Pojava kapilarne vlage karakteristična je za starije objekte građene u vrijeme kada graditelji nisu znali...

Materijali

HIDRO - VAR

Cilj izrade hidroizolacije jest zaštita građevinskih objekata od nastanka vode i vlage. Zaštitu izvodimo ugradnjom suvremenih vodonepropusnih materijala. Na taj način produžujemo vijek trajanja samih objekata kao i stvaramo ugodno ozračje u prostorijama u kojima živimo.

Reference

Galerija

Reference

O nama

HIDRO-VAR je firma koja pruža usluge hidroizolacije u graditeljstvu, koristeći pri tome najnovije tehnologije svjetskih proizvođača hidroizolacijskih sustava. Primarno se bavi hidroizolaterskim radovima s naglaskom na sanacijama postojećih i izvođenju novih hidroizolacijskih sustava ravnih krovova, zelenih krovova, terasa i balkona, garaža, podruma, bazena te kupaonica i ostalih sanitarnih prostora.

Kontakt

TELEFON

099-743-4441

EMAIL

hidrovar.bb@gmail.com

Kontaktirajte nas odmah!